top of page

12

SHËRBIMET TONA

Për të siguruar një vlerësim gjithëpërfshirës të nxjerrjeve, të gjitha shërbimet tona janë në përputhje me dëshminë teorike të konformitetit brenda rregullave teknike të njohura.

13

INSPEKTIMET E DETYRUESHME TË CISTERNËS DHE KUPOLËS

Inspektorët tanë me përvojë për cisterna analizojnë gjendjen aktuale të kupolës lëvizëse. Kjo analizë shërben si bazë për zhvillimin e një koncepti të rehabilitimit, duke marrë parasysh rregullat teknike të zbatueshme.

World Link Industry Engineering - Mounting Engineers

14

MODERNIZIMI

Vlerësimi dhe rehabilitimi i të ngjitjeve lëvizlse të kupolës dhe riparimi i komponentëve janë thelbësore për të siguruar një sistem mbyllës plotësisht funksional, afatgjatë dhe efikas.

15

LLOGARITË E NXJERRJEVE

Pjesë e performancës së reduktimit të nxjerrjeve janë llogaritjet e nxjerrjeve. Ne krijojmë llogaritjet e detajuara të nxjerrjeve në përputhje me standardet aktuale (API, VDI, TNO, etj). Rezultatet përdoren gjithashtu për të vërtetuar pajtueshmërinë me kufijtë (p.sh. TA-Luft në Gjermani).

16

INXHINERIA

Inxhinieria e të gjitha komponentëve përkatës ekzekutohet me shumicën e programeve CAD 2D dhe 3D, të cilat aplikohen dhe përfshihen në llogaritjen dhe simulimin e rasteve të ngarkesës.

17

INSTALIMI

Nga instalimi në mbikëqyrjen e vendit deri në dorëzimin e dokumentacionit përfundimtar të projektit; të gjitha shërbimet janë të përshtatura me nevojat e klientit, si një paketë e plotë ose si një zgjidhje individuale. EPT dhe të gjithë punonjësit e saj janë në të gjitha fazat e angazhuara për kënaqësinë e plotë të klientit dhe sigurimin e cilësisë.

Na kontaktoni më poshtë për më shumë informacion.

bottom of page