12

SHËRBIMET TONA

Për të siguruar një vlerësim gjithëpërfshirës të nxjerrjeve, të gjitha shërbimet tona janë në përputhje me dëshminë teorike të konformitetit brenda rregullave teknike të njohura.

13

INSPEKTIMET E DETYRUESHME TË CISTERNËS DHE KUPOLËS

Inspektorët tanë me përvojë për cisterna analizojnë gjendjen aktuale të kupolës lëvizëse. Kjo analizë shërben si bazë për zhvillimin e një koncepti të rehabilitimit, duke marrë parasysh rregullat teknike të zbatueshme.

14

MODERNIZIMI

Vlerësimi dhe rehabilitimi i të ngjitjeve lëvizlse të kupolës dhe riparimi i komponentëve janë thelbësore për të siguruar një sistem mbyllës plotësisht funksional, afatgjatë dhe efikas.

15

LLOGARITË E NXJERRJEVE

Pjesë e performancës së reduktimit të nxjerrjeve janë llogaritjet e nxjerrjeve. Ne krijojmë llogaritjet e detajuara të nxjerrjeve në përputhje me standardet aktuale (API, VDI, TNO, etj). Rezultatet përdoren gjithashtu për të vërtetuar pajtueshmërinë me kufijtë (p.sh. TA-Luft në Gjermani).

16

INXHINERIA

Inxhinieria e të gjitha komponentëve përkatës ekzekutohet me shumicën e programeve CAD 2D dhe 3D, të cilat aplikohen dhe përfshihen në llogaritjen dhe simulimin e rasteve të ngarkesës.

17

INSTALIMI

Nga instalimi në mbikëqyrjen e vendit deri në dorëzimin e dokumentacionit përfundimtar të projektit; të gjitha shërbimet janë të përshtatura me nevojat e klientit, si një paketë e plotë ose si një zgjidhje individuale. EPT dhe të gjithë punonjësit e saj janë në të gjitha fazat e angazhuara për kënaqësinë e plotë të klientit dhe sigurimin e cilësisë.

Na kontaktoni më poshtë për më shumë informacion.

EPT - Environmental Protection Technology for Storage Tanks GmbH 

Passower Chaussee 111, Gebäude H 122, DE-16303 Schwedt, Germany. V: +49 333 283 43034.

Email: info@ept-storagetanks.com

© 2020 EPT - Environmental Protection Technology for Storage Tanks GmbH

AG Neuruppin HRB 12452 NP | USt-IdNr. DE319061917 | Steuer Nr. 062/108/02639

ept-Logo-Text_edited.png